Tajemnicza twarz diabła w Perugii

0
(0)

Majestatyczny kościół Świętego Piotra w Perugii to nie tylko dziedzictwo włoskiej sztuki, ale miejsce, w którym do dziś kryje się „diabelska” tajemnica.

Spacerując po starym mieście w Perugii, warto wybrać się na przechadzkę wzdłuż ulicy Cavour prowadzącą do Bazyliki Świętego Piotra (Basilica di San Pietro). W atmosferze spokoju i ciszy znajdziemy zabytkowe opactwo należące do zakonu benedyktyńskiego. Monumentalny kompleks Świętego Piotra to miejsce, które wciąż emanuje swoim tysiącletnim urokiem, przyciągając licznych turystów, którzy pragną odkryć i podziwiać niezwykłe i wyjątkowe dziedzictwo historyczno – artystyczne tego miejsca, czyniąc z kościoła najbogatszym i najważniejszym zbiorem dzieł sztuki w Perugii zaraz po Galerii Narodowej Umbrii.

 💡 KILKA SŁÓW O HISTORII OPACTWA

Zakon benedyktyński Świętego Piotra wznosi się na wzgórzu, które już w epoce etrusko-rzymskiej wykorzystywane było do religijnych obrzędów i pochówku zmarłych.

Pierwszy chrześcijański kościół założony w 965 roku został powierzony braciom benedyktyńskim. Reguła Świętego Benedykta, której mottem jest „Ora et Labora – Módl się i Pracuj” przewidywała, że ​​opactwa benedyktyńskie miały być samowystarczalnymi strukturami. W tym celu zakony – w tym także ten w Perugii – zostały wyposażone w praktyczne i wielofunkcyjne pomieszczenia (kuchnie, refektarze, scriptorium, biblioteki, izby dla chorych zakonników), duże dziedzińce z krużgankami, ogrody warzywne oraz liczne własności ziemskie, czyniąc opactwa bogatymi, niezależnymi od władców i polityki kongregacjami. Opactwo benedyktynów w Perugii bardzo szybko stało się jednym z największych i najbardziej prestiżowych zgromadzeń zakonnych w środkowych Włoszech a prowadzący go opaci mogli podejmować ważne decyzje ingerujące w politykę Perugii.

ZADZIWIAJĄCE WNĘTRZE KOŚCIOŁA

Kościół zadziwia bogactwem obrazów, fresków i rzeźb i trudno znaleźć nawet mały fragment ściany, sufitu lub podłogi pozbawionych dekoracji. Wnętrze podzielone jest na trzy nawy osiemnastoma kolumnami, na których spoczywają łuki. Jońskie kolumny pochodzą z rzymskich budynków i są datowane na koniec III i początek IV wieku naszej ery!

W pierwszej połowie XVI wieku w część absydalną wbudowany został monumentalny, drewniany chór. Arcydzieło rzadkiej finezji jest swego rodzaju „otwartą książką” stworzoną w celu dydaktycznym. Część górna podzielona jest na czterdzieści rzeźbionych paneli, dolna na dwadzieścia osiem.

Majestatyczny kościół Świętego Piotra w Perugii to nie tylko dziedzictwo włoskiej sztuki, ale miejsce, w którym do dziś kryje się „diabelska” niespodzianka.

😎 TAJEMNICZY OBRAZ ANTONIEGO VASSILACCHI

Przechadzając się po głównej nawie kościoła, nietrudno zauważyć cykl obrazów malarza Antoniego Vassilacchi znanego jako Aliense, greckiego artysty działającego w Wenecji w latach 1556-1629. Ogromne płótna przedstawiają wydarzenia z życia Chrystusa z odniesieniami do Starego Testamentu. Wykonanie dziesięciu obrazów, umieszczonych po pięć z każdej strony nawy głównej, zostało zlecone przez benedyktyńskich mnichów.

Zadziwiający kunszt artystyczny malarza widać przede wszystkim w jego majestatycznym obrazie, zajmującym całą fasadę kościoła. Ogromne płótno przedstawiające „Triumf benedyktynów” budzi ogromne zainteresowanie dzięki niebywałym wymiarom: 11 metrów długości i 8 metrów wysokości, czyniąc dzieło drugim co do wielkości obrazem na świecie (rekord należy do znajdującego się w Wenecji dzieła p.t „Paradiso del Tintoretto”).

😎 DIABELSKA TWARZ W OBRAZIE

Na obrazie znajduje się 300 postaci świętych, papieży, kardynałów, biskupów, opatów i założycieli benedyktynów przedstawionych w większych od naturalnych rozmiarach. Patrząc po raz pierwszy na ogromne płótno, każdy z nas widzi najzwyklejszy orszak zakonników, „plątanine” ciał, twarzy, diademów, kapeluszy kardynałów, nagrobków, herbów i książek.

Czy to naprawdę wszystko?

Spacerując wzdłuż nawy głównej w kierunku ołtarza, warto obrócić wzrok w stronę drzwi kościoła i uważnie obserwować obraz… Na dużym płótnie jaśniejsze pustki między postaciami przekształcają się w dwie podłużne szpary, w których widoczne są okrągłe punkty, przedstawiające słońce i księżyc – symbole czasu, który przemija jak dzień i noc. Wiele osób doszukało się „diabelskiej” interpretacji, widząc w słońcu i księżycu źrenice samego DIABŁA, umieszczone w szatańskich, wrogo spoglądających oczach, które zdają się rzucać wyzwanie odwiedzającemu.

Na tym się nie kończy!!!

Pomiędzy skośnymi oczami można z łatwością dostrzec postać świętego Benedykta, który staje się DIABELSKIM NOSEM, a całość uzupełniają postacie świętego Piotra (w prawej, górnej części obrazu) i świętego Pawła (siedzącego w lewej, górnej części płótna), postacie stają się ROGAMI DEMONICZNEJ BESTII!

Co więcej, obrócone plecami postacie benedyktynów w dolnej części obrazu przywołują na myśl KŁY, a drzwi do kościoła wydają się USTAMI antychrysta.

JAKIE JEST ZNACZENIE „DIABELSKIEGO” OBRAZU ?

Dlaczego diabeł został namalowany w świątyni katolickiej w tak dużym i widocznym dziele? Wielu wskazywało na chęć zemsty artysty na kościelnym duchowieństwie, krytykując zepsucie Kościoła, w którym dominowały nieczyste – diabelskie zachowania. Ten rodzaj interpretacji jest jednak mało prawdopodobny, ze względu na bezwzględne lata inkwizycji. Trudno uwierzyć, że słynny malarz podjął ryzyko tortur i śmierci malując szatana w zakonie benedyktyńskim, który słono płacił za wykonanie całego cyklu obrazów…

Wydaje się, że „kluczem” do zrozumienia diabelskiej tajemnicy są kościelne drewniane drzwi będące szatańską paszczą, która pochłania opuszczających kościół wiernych. Obraz miał przypominać osobom wychodzącym z kościoła, że szatan czyha na grzesznego i słabego człowieka kusząc go do popełnienia grzechu i skazując tym samym na wieczne piekło. Tylko Kościół i słowo Boże daje ocalenie duszy i odpuszczenie grzechów dając  grzesznikowi możliwość zbawienia i wejścia do raju Pańskiego.

😉 NIEKOŃCZĄCE SIĘ NIESPODZIANKI

KRYPTA

Poniżej absydy kościoła znajduje się wczesnośredniowieczna krypta przypadkowo odkryta w latach 1979–1980, o okrągłym planie z ciekawymi,  geometrycznymi wzorami na ścianach. Niektórzy badacze uważają, że miejsce było pierwotną świątynią chrześcijańską, w której spotykała się pierwsza chrześcijańska społeczność w Perugii.

KOBIECA TRÓJCA ŚWIĘTA

Fasada kościoła zachowuje XIV-wieczne freski. Ciekawostką jest przedstawienie Trójcy Świętej jako siedzącej na tronie kobiety z trzema głowami. Jest to dość rzadka ikonografia Boga rozumianego jako miłosierna matka wszystkich ludzi. Przedstawianie Trójcy Świętej w kobiecej formie zostało zakazane w XVII wieku przez papieża Urbana VIII, ponieważ uważane za zbyt pogańskie. Fresk został więc zakryty, dzięki czemu “doczekał się” naszych czasów.

PRZYDATNE INFORMACJE

Kompleks Świętego Piotra, składa się z trzech krużganków prowadzących do ogrodu botanicznego, do Galerii „Tesori d’Arte”, do biblioteki i do archiwum, w którym przechowywane są starożytne książki, kody i rękopisy.

Godziny otwarcia:

Bazylika
Od wtorku do soboty: 10.00–19.00
Niedziela i poniedziałek po południu: 15.00 – 19.00
Niedziela i poniedziałek rano: kasa biletowa jest zamknięta

Ceny i rodzaje biletów:
Bilet normalny: 6,00 €

Bilet ulgowy: 4,00 € (dzieci poniżej 14 lat; grupy szkolne; grupy minimum 15 osób)

Ti è piaciuto questo articolo? Did you like this post?

Vota il post / Rate it!

Rating: 0 / 5. Num: 0

« Translator
error: Il contenuto è protetto!
Verified by MonsterInsights